- omsætning af specialviden indenfor sundhed og sundhedsstyring i kvægproduktion

BoviDoc er et konsulentfirma, som tilbyder at løse kvægsundhedsfaglige opgaver for private virksomheder, brancheorganisationer, lokalrådgivning og dyrlægepraksis.

Primære forretningsområder er:

Udviklingsprojekter, herunder

  • Faglig sparring på idégrundlag
  • Vidensyntese, forsøgsplanlægning og projektansøgning
  • Projektledelse
  • Dataindsamling og databearbejdning
  • Epidemiologiske og statistiske dataanalyser
  • National og international videnformidling (publikationsliste)

Besætningsanalyser, herunder

  • 2ndopinion med systematisk evaluering af produktion og sundhed i kvægbesætninger
  • Specialanalyser af besætningsdata efter kundens eget ønske